Fachowy serwis i gwarancja NOVUM

Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw, zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według n/w harmonogramu.

1.Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw (rozbite butelki). Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

2.Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

3.Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstępach czasu nie przekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

Skorzystaj z profesjonalnych usług serwisu NOVUM! Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług.

Coroczna kontrola podstawowa/przegląd placu zabaw

Plac zabaw do 10 urządzeń

400 zł netto

Plac zabaw powyżej 10 urządzeń

500 zł netto

  Zakres prac:
 • sprawdzanie stanu fundamentów;
 • sprawdzenie zużycia elementów ruchomych;
 • sprawdzenie wpływu warunków atmosferycznych;
 • sprawdzenie śladów rozkładu lub korozji;
 • sprawdzenie stanu nawierzchni;
 • sprawdzenie zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw;
 • sporządzenie protokołu przeglądu w dwóch egzemplarzach;
 • wykonanie kosztorysu naprawy;

konserwacja

Konserwacja wszystkich elementów drewnianych

10% wartości urządzeń netto

Konserwacja poziomych elementów drewnianych

5% wartości urządzeń netto

  Zakres prac:
 • czyszczenie urządzenia
 • dokręcanie i wzmacnianie połączeń
 • smarowanie punktów obrotowych
 • renowacja elementów drewnianych przy użyciu środka do ochrony drewna.

usługi montażowe

Demontaż urządzeń

10% wartości urządzenia netto

Montaż urządzeń

10% wartości urządzenia netto

gwarancja novum

Generic placeholder image
Gwarancja dostępności części zamiennych (od dnia zakupu urządzeń)
Generic placeholder image
Gwarancja na defekty powstałe w produkcji drewna klejonego i rdzeniowego, stalowych słupów nośnych i płyt HDPE
Generic placeholder image
Gwarancja na defekty stalowych elementów (łączników, sprężyn i innych elementów ruchomych)
zapraszamy do kontaktu

serwis placów zabaw

Kierownik działu serwisu placów zabaw

Adam Szczerbo

tel. 507 146 557

e-mail: adam.szczerbo@novumgrom.com