OSA. Stwórz miejsce rekreacji i rodzinnego wypoczynku z NOVUM

Program OSA w pigułce

OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności, to program Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Polsce. Obiekty te wg założeń to miejsca integracji społecznej, wyposażone w sprzęt niezbędny do rekreacji i odpoczynku, przeznaczone dla różnych grup wiekowych.

Do kogo skierowany jest program?
  • Do jednostek sektora finansów publicznych, określonych w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej;
  • Do stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r

Jeśli pragniesz stworzyć bezpieczne i komfortowe strefy aktywności dla całych rodzin - mamy dla Ciebie świetne, nowoczesne, sprawdzone  i kompleksowe rozwiązania – zapraszamy do zapoznania się z ofertą NOVUM dedykowaną projektowi OSA.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy obejmuje:
  • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).
Wariant rozszerzony obejmuje:
  • siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń) oraz strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, minimum 2 urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe np. szachy/warcaby itp., zagospodarowanie zieleni - nasadzenia), oraz
  • plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:
  • do 50% wydatków kwalifikowanych zadania,
  • do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.
Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:
  • dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%); Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 7 – Poz. 92 7
  • dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).

Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy, po zakończeniu realizacji całego zadania inwestycyjnego, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.